جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مجوز های رسمی

جناب آقای مهندس مهیار افضلی

 دارای گواهی رسمی مشاوره تحصیلی کانادا متخصص مهاجرت بین المللی. عضو رسمی سازمان مشاورین مهاجرتی کانادا به شماره پروانه R532405 و عضو رسمی اتحادیه حرفه ای مشاورین مهاجرتی کانادا با شماره پروانه R19177 

در ادامه می توانید مجوزهای رسمی موسسه مهاجرتی canadamie را مشاهده کنید.

مجوز ها

Line-10.svg
main logo
canada passport